Tìm kiếm:
logo noi that thanh binh group

Vách ngăn khung nhôm nỉ-kính thực chất là phát triển thêm của loại vách ngăn khung nhôm nỉ. Ngoài khung nhôm định hình, phần nỉ bọc ngoài còn có thêm kính phía trên để phân chia mặt bàn, tạo nên các ô làm việc. Vách ngăn loại này có tính thẩm mỹ và cá nhân hóa cao.

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK100

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK100

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK101

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK101

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK102

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK102

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK106

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK106

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN NỈ KÍNH VNK200

VÁCH NGĂN NỈ KÍNH VNK200

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG VNK201

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG VNK201

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK202

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK202

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK203

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK203

Mới!
Đặc biệt
VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK204

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK204

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK205

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK205

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG VNK206

VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG VNK206

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK300

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK300

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK301

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK301

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK302

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK302

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK303

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK303

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK304

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK304

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK305

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK305

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK306

VÁCH NGĂN BÀN NHÂN VIÊN VNK306

Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
Mã số: [code]

[price]
[brief]

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH GROUP 

Hotline/Zalo0979 634 326 - 093 247 3688 (Mr. Phương)

Email: thanhbinhgroup.hcm@gmail.com

Màu sắc:
[color1]
:
[color2]
:
[color3]
:
[color4]
[@order_button]
So sánh
[photos]
accept-call